សម្តេចក្រឡាហោម ៖ ​ការ​​ផ្សាយ​​ព័ត៌មាន​​​មិ​ន​​​ពិត​​ពី​​ជំងឺ ​Covid-19 ​បង្កជាបទល្មើសបង្កភាពវឹកវ​រ​ដល់​សង្គម​​ – CEN