មន្ត្រី​សាលាខេត្ត​កំពត​ម្នាក់ ត្រូវ​ ACU ចាប់ខ្លួន​ – CEN