បើអាចបានគួរជៀសទៅ​! មនុស្ស​១១​នាក់​នៅ​ថៃ​ឆ្លង​វីរុស Covid-19 បន្ទាប់​ចែករំលែក​បារី និង​ភេសជ្ជៈ​ឲ្យ​គ្នា នៅក្នុង​ពិធីជប់លៀង ដែល​ចាត់ទុកជា​ក្រុម​បង្ក​ការ​រាលដាល​ដ៏​ធំ​ – CEN