ក្រសួង​​​ព័ត៌មាន​ ហៅចាងហ្វាងកា​សែ​តម្នាក់ មកអប់រំ​ ជាលើកទី​ ២​ ក្រោយផ្សាយព័ត៌មា​ន​ផ្តេស​ផ្តាស​ – CEN