បិទ​សា​លា​ CIS បណ្តោះ​អាសន្ន សា​ខា​កោះ​ពេ​ជ្រ​ បន្ទាប់​ពី​រ​ក​​ឃើ​ញ​គ្រូ​​បង្រៀន​​ជន​​​ជា​តិ​​កា​​ណា​​​ដា ​ឆ្ល​ង​ជំងឺ​ COVID-19 – CEN