វិស្សមកាល​តូច​មុន​កាល​កំ​ណ​ត់ នៅ​រាជធានី​​ភ្នំពេញ និង​ក្រុង​សៀ​មរាប សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​សិក្សា​​ចំ​ណេះ​​ទូទៅ​​សា​ធារណៈ និង​ឯកជន​ បន្ទាប់ពីមានករណី​ឆ្ល​ងវី​រុ​សកូវីដ 19 – CEN