រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម ផ្តល់​អាហារឆ្ងាញ់ៗ និង​តម្រូវការ​ផ្សេងៗ​ជាប្រចាំ​ថ្ងៃ ដល់​ពលរដ្ឋ​កំពុង​ប្រឈម​នឹង​ជំងឺ Covid-19 ខណៈ​ក្រុមគ្រូពេទ្យ​វិញ​ផ្តល់​ភាពកក់ក្តៅ​ល្អ​ហួស​! – CEN