ដល់ក​! ព្រោះតែ Covid-19 អត់​ភ្ញៀវទេសចរ​មកលេង សត្វ​ស្វា​ដាច់​អាហារ នាំគ្នា​ចូល​អុកឡុក និង​បំផ្លាញ​អគារ​សាលាក្រុង​ធ្លុះធ្លាយខ្ទេច​…. – CEN