ដំរី​មួ​យ​ក្បាល​​ចាប់ក្មេងប្រុសម្នាក់នឹងប្រមោយ​ បោកផ្ទប់នឹ​ងគ​ល់ឈើស្លាប់ – CEN