ផ្អាក​អ្នកដំណើរ​ជនបរទេស​មកពី​ប្រទេស​អ៊ីរ៉ង់ ចូល​កម្ពុជា ក្នុង​រយៈពេល​៣០​ថ្ងៃ​ – CEN