លោក​ពេជ្រ ស្រស់​ថា​អ្នក​កាប់បំផ្លាញ​ព្រៃឈើ មិន​ជាប់គុក​បែរជា​ម​ក​ជាប់គុក អ្នកការពារ​ព្រៃឈើ​ទៅវិញ​ – CEN