បុណ្យទន្លេនៅខេត្តបាត់ដំបង៣ថ្ងៃ មាន​ប្រជាពល​រ​ដ្ឋ-ភ្ញៀវទេសចរចូ​ល​រួម​ជិត៣០ម៉ឺននាក់​ – CEN