ស្លុតចិត្ត​! អ្នកនាង Lydia ភរិយា​ពិធីករ​ល្បី​ឈ្មោះ​​ថៃ​​លោក Matthew ទៅពិនិត្យ​វិជ្ជមាន​កូ​វីត​១៩ ដែរ សង្ស័យ​ឆ្លង​ពី​ប្តី​! – CEN