បុរស​ជប៉ុន​ម្នាក់ ត្រូវ​កាត់ទោស​ប្រហារជីវិត ដោយសារ​សម្លាប់​មនុស្ស​វិកល​ច​រឹត​ជិត ២០​នាក់​ – CEN