លោកស្រី ម៉ែន សំអន ៖​ប្រជាពលរដ្ឋ​ត្រូវ​ចេះ​ការពារ​ខ្លួន ដោយ​ធ្វើ​អនាម័យ​ជាប្រចាំ ដើម្បី​បង្កា​ជំងឺឆ្លង COVID-19 – CEN