ក្រុមហ៊ុន ស៊ី​ង បាយ​អូ​ថេ​ក​ត្រូវបាន​សហគមន៍​ចោទប្រកាន់រ​ប្រមូល​ផល​ឈើ​ខុសច្បាប់​នៅក្នុង​តំបន់​ព្រៃ​ការពារ​ – CEN