ប្រើ​គ្រឿងចក្រ វាយកម្ទេច​ផ្ទះ​ពលរដ្ឋ​សង់​ពី​បេតុង​កម្ពស់​២​ជាន់ សង់​ប៉ះពាល់​ដី​អូរ ប្រឡាយ បិទ​ប្រព័ន្ធ​ផ្លូវទឹក – CEN