ចប់ហើយ! ថៃ​ប្រកាស​លើក​ស​ង្ក្រា​ន​ឆ្នាំ​ថ្មី ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការ​រាលដាល​វីរុស Covid-19 – CEN