កម្ពុជា​រកឃើញ ករណី​កូ​វីដ​ថ្មី ៩​ ករណី ថែមទៀត – CEN