ចិន ស្រាវជ្រាវ​រកឃើញ​វ៉ាក់សាំង នៃ​ជំងឺ​កូ​រ៉ូ​ណា ដោយ​ជោគជ័យ​ – CEN