កញ្ញា ចំរើន សុភ័ក្ត្រ ប៊ិះអស់​អាព្រូស​១​គ្រឿង​ទាំង​ភ្លើង​ភ្លឺ​ចែស​មុខ​ផ្ទះ សំណាង កុំតែ…. (វីដេអូ) – CEN