ថៃ​ចាប់ផ្តើម​ដែរ​ហើយ ខ្លាំង​ជាង​កម្ពុជា​ទៀត​! បិទ​គ្រប់កន្លែង​កម្សាន្ត បារ​រាត្រី ហាង​ម៉ាស្សា ហើយ​សូម្បី​សង្វៀន​ប្រដាល់ និង​ជល់​មាន់​…. – CEN