ថ្ងៃទី​១៧ ខែមករា​ ​រកឃើញ​យានយន្ត​ដែ​លល្មើសច្បាប់​១៤៤៣​គ្រឿង និង​ផាកពិន័យ​៩០៨​គ្រឿង​, រាជធានី​ភ្នំពេញ​ឃាត់​យានយន្ត​បាន​៧៦៥​គ្រឿង​ – CEN