​បុរស​ម្នាក់ ប្រើ​ហឹ​ង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ និង​ប្រើប្រាស់​កាន់កាប់​អាវុធខ្លី​ខុសច្បាប់ ត្រូវ​កសាង​សំណុំរឿង បញ្ជូនទៅ​តុលាការ​ – CEN