ខ្លាំងបាត់! ​ប្តី​​លួច​មាន​ស្រី​ថ្មី​ ​ចូល​ផ្ទះ​សំណាក់​ដេក​ឱបរឹត​គ្នា​​​​យ៉ាង​​មាន​សេចក្តីសុខ រួច​ថត​បង្ហោះ​បញ្ឈឺចិត្ត​ប្រពន្ធដើម​ស្ទើរ​ក្អួត​ឈាម​ – CEN