​ព្រះមហាក្សត្រ និង​សម្តេចព្រះ​មហាក្សត្រី ប្រទាន​ព្រះរាជ​ទ្រព្យ​ចំនួន​៣០​ម៉ឺន​ដុល្លារ ជូន​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា សម្រាប់​ជា​វិភាគទាន​ចូលរួម​បង្ការ និង​ទប់ស្កាត់​ការ​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ COVID-19 – CEN