ក្រសួង​រកឃើញ​អ្នក​ផ្ទុក​កូ​វីដ​១៩ ចំនួន​១០​ករណី​ថ្មី​ទៀត ធ្វើឱ្យ​ចំនួន​អ្នក​ឆ្លង​សរុប​កើន​ដល់​៤៧​នាក់​ – CEN