ល្អ​ណាស់​! ម្ចាស់​ចុងភៅ​មួយ ប្រកាស​មិន​កាត់លុយ ឬ​ទាមទារ​សំណង ពី​ម្ចាស់​ដើមការ​ដែល​បាន​ពន្យារ ឬ លុបចោល​កម្ម​ពិធី ដោយសារ​កូ​វីដ​-១៩ – CEN