រកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាកកស្ទះ ការដឹកជញ្ជូនទំនិញនាំចេញ-នាំចូល នៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបាវិត-ម៉ុកបាយ ផ្លាស់ប្តូរទំនិញ នៅតំបន់ ស – CEN