ដំរី​១​ហ្វូង​ឆ្មក់​ចូលក្នុង​ភូមិ ដើម្បី​ស្វែងរក​ចំណី​ស៊ី ចៃដន្យ​គាស់កកាយ​ផឹក​ប៉ះចំ​ស្រា​ពោត ៣០ គីឡូ មានអី​ស្រវឹង​ដេកលក់​យ៉ាង​សន្ធៃ​គ្រប់គ្នា – CEN