ប្រធាន UN ព្រមាន​ថា វីរុស COVID-19 អាច​សម្លាប់​មនុស្ស​រាប់​លាន​នាក់ ប្រសិនជា​រីក​រាលដាល ដោយ​គ្មាន​ការត្រួតពិនិត្យ​ – CEN