ឃាត់ខ្លួនជនជាតិខ្មែរឥស្លាម រួមទាំងអ្នក​បើកបរ ១០នាក់ មកពិនិត្យ ហើយសង្ស័យមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ១៩, ក្រោយធ្វើតេស្ត ពួកគាត់អវិជ្ជមាន – CEN