បង្ហើប​ចេញ​រឿង​សម្ងាត់ ក្រោយ​ជំនួប​បិទទ្វារ រវាង​អាមេរិក​-​ជប៉ុន​-​កូរ៉េខាងត្បូង អំពី​បញ្ហា​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN