ជា​លើក​ទី​១​ហើយ ដែល​ប្រទេស​អង់គ្លេស បង្កើត​និង​តែងតាំង​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង “​ឯកោ​” – CEN