អាពាហ៍ពិពាហ៍សម័យកូវីដ-១៩! កូន​កំលោះ​​កូនក្រមុំ អ្នក​កំដរ​​តម្រូវ​ឲ្យ​ពាក់​​ម៉ាស់ ខណៈ​សាច់​ញាតិ និង​ភ្ញៀវ​ចូល​រួម​មុខ​ទទេ​ស្អាត អត់​យល់? (វីដេអូ) – CEN