ជំងឺ​ផ្លូវដង្ហើម​កូ​វីដ​-១៩ ធ្វើ​ឲ្យ​ការប្រកួត​កីឡា​ជាតិ​លើក​ទី​៣ ត្រូវ​ពន្យារពេល​ – CEN