សម្តេចក្រឡាហោម ៖ បងប្អូន ដែល​ទើប​ធ្វើដំណើរ​ត្រឡប់ ពី​បរទេស​ទាំងអស់ សូមមេត្តា​ដាក់ខ្លួន​ឯង ឲ្យ​នៅ​ដោយឡែក​ចំនួន​១៤​ថ្ងៃ – CEN