គណនី​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​កមួយ ប្រើប្រាស់​រូបភាព​ចាស់ បំភាន់​មហាជន ថា​មាន​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ មកពី​ថៃ ចូលមកក្នុង​ទឹកដី​កម្ពុជា នៅ​ច្រក​អន្តរជាតិ​​ដូង​ – CEN