ក្រុមការងារ​បច្ចេកទេស​បានមក​បាញ់ថ្នាំ​សម្លាប់​មេរោគ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការឆ្លង​រាលដាល​វីរុស​កូ​វីដ​១៩ – CEN