ទោះបីជា​ខេត្តស្វាយរៀង មិនទាន់មាន​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែ​ក៏​មិនត្រូវ​ធ្វេសប្រហែស​នោះដែរ​ – CEN