នៅ​ភ្នំពេញ មិនរ​រៀបចំ​សង្ក្រាន្ត​វត្តភ្នំ ឯ​ខេត្ត​ទាំងអស់ ក៏​ផ្អាក​ដែរ ដើម្បី​ចូលរួម ទប់ស្កាត់​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ – CEN