លោក ផែង វណ្ណៈ នឹងឧបត្ថម្ភ​តារា​មួយ​ចំនួន​តូច​ដែល​កំពុង​បាត់​បង់​ប្រាក់​ចំណូល​ដោយសារ​​កូ​វីដ​-១៩ រួមមាន អង្ករ​៤​កំប៉ុង មី​២​កញ្ចប់ លុយ​២​ដុល្លារ – CEN