អង់គ្លេស ប្រកាស​បិទ​ប្រទេស ៣​សប្តាហ៍ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់ ការរីក​រាលដាល នៃ​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​ – CEN