លោក​ផ្កាយ​បី​អាង​អំណាច បញ្ជា​ឲ្យ​កូនចៅ យក​គ្រឿងចក្រ​ជីករណ្តៅ ក្នុង​ព្រែក​យក​អាចម៍ដី ចាក់​រំលោភ​យក​ដី​ចំណី​ព្រែក និង​បិទផ្លូវ​សាធារណៈ យក​ធ្វើជា​កម្មសិទ្ធិ​, អាជ្ញាធរ​ធ្វើ​អី​ក​យ​ – CEN