​ទណ្ឌិត​នៅ​ពន្ធនាគារ​ខេត្តកណ្តាល​ម្នាក់ ស្លាប់ ពេល​យកមក​សង្គ្រោះ​នៅ​មន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ជ័យជំនះ – CEN