ព្រះសង្ឃ​ពីរ​អង្គ គង់នៅ​វត្ត​ដេ​អេ កើត​ជម្លោះ​កាប់​ចាក់​គ្នា សុគត​មួយអង្គ​ – CEN