ប៉ូលីសម្នាក់​ពិត​ជា​ក្លាហានមែន! ស៊ូ​ប្រថុយ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ខ្លួនឯង ដើម្បី​សង្គ្រោះ​បុរសប៉ង​​​លោតសម្លាប់ខ្លួនពីអគារជាន់ទី៤ (មានវីដេអូ) – CEN