រឿង “​ខ្មោច​ស៊ីឈ្នួល​” សម្ភោធ​ភ្លាម ក៏​ប្រកាស​ភ្លាម គ្រោង​យកទៅ​បញ្ចាំង​ក្រៅប្រទេស​ – CEN