រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូ​វីដ​-១៩ ចំនួន​២​នាក់​ដំបូង ស្រាប់តែ​ផ្សារ​ដ៏​ធំ​មួយ​នៅ​ភូមា ចាប់ផ្តើម​រង​ផលប៉ះពាល់​ស្ងាត់​មនុស្ស​ – CEN