​សម្តេច​តេ​ជោ ប្រាប់​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ចូលរួម​ទប់ស្កាត់​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ – CEN